09 ธันวาคม 2565

เรื่อง          ขอเชิญชวนสมาคมการค้าและหอการค้ายื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing

ไฟล์แนบ
          https://newsletter.dbd.go.th/uploads/Letter_Attach/L65801_1.pdf

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเชิญชวนให้สมาคมการค้าและหอการค้า สมัครขอรับ Username & Password เพื่อยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filingกองข้อมูลธรุกิจ