06 มิถุนายน 2567

เรื่อง          ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฯ สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

E-mail Newsletter  ฉบับที่ 8/2567 วันที่ 6 มิถุนายน 2567 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาใน เรื่อง “กฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ควรรู้และพึงปฏิบัติ” ในวันที่ 26 สิงหาคม 2567

 

การสัมมนา เรื่อง “กฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ควรรู้และพึงปฏิบัติ” ในวันที่ 26 สิงหาคม 2567 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักบัญชีและผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นภาษีเงินได้นิติบุคคล การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิ การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากยอดรายได้ก่อนหักรายจ่าย การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย (มาตรา 70) การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการจำหน่ายกำไรไปต่างประเทศ (มาตรา 70)

สถานที่จัดสัมมนา   โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา   กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงิน ดังนี้

1. ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

2. ผ่านแอปฯ  Krungthai NEXT  เท่านั้น

ค่าธรรมเนียม จำนวน 1,000 บาท

การสัมมนาในครั้งนี้ สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมให้คลิกได้ที่

https://www.dbd.go.th/data-storage/attachment/8806a932ae76bc8efd4e3d9d.pdf

 

*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486  ในวันและเวลาราชการ ***สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า