31 พฤษภาคม 2567

เรื่อง          ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฯ สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

E-mail Newsletter  ฉบับที่ 7/2567 วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาใน เรื่อง “พลิกโฉมบัญชีไทยด้วย AI และ RPA : อนาคตใหม่ของวงการบัญชี” ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

 

การสัมมนา เรื่อง “พลิกโฉมบัญชีไทยด้วย AI และ RPA : อนาคตใหม่ของวงการบัญชี” ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักบัญชีและผู้เกี่ยวข้องในประเทศไทยเข้าใจและใช้ประโยชน์ของการนำเทคโนโลยี AI และ RPA มาใช้ในกระบวนการจัดทำงบการเงิน การจัดทำเอกสารและการทำรายการบัญชีการประยุกต์ใช้ AI ในการตรวจสอบ งบการเงินและการป้องกันการทุจริต สร้างความเป็นผู้นำในการจัดทำงบการเงินในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในยุคดิจิทัลที่กำลังจะมาถึง

สถานที่จัดสัมมนา   โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา   กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงิน ดังนี้

1. ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

2. ผ่านแอปฯ  Krungthai NEXT  เท่านั้น

ค่าธรรมเนียม จำนวน 1,000 บาท

การสัมมนาในครั้งนี้ สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมให้คลิกได้ที่

https://www.dbd.go.th/data-storage/attachment/ffa6921dbec34ed808d79926.pdf

 

*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486  ในวันและเวลาราชการ ***สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า