08 มีนาคม 2567

เรื่อง          ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) แบบ Online ประจำปี 2567

ไฟล์แนบ
          https://newsletter.dbd.go.th/uploads/Letter_Attach/L67845_1.pdf

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) แบบ Online ประจำปี 2567 


วันที่ 28, 29 มีนาคม 2567 และ วันที่ 25, 26 เมษายน 2567

เวลา 08.45 - 12.00 น. (รอบเช้า)   

เวลา 13.15 - 16.30 น. (รอบบ่าย)

จำนวน 4 รอบ

 

หัวข้ออบรม

- กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566

- กฎหมาย/ระเบียบ/หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

- การยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DBD e-Filing

- ข้อควรระวังมิให้งบการเงินบกพร่อง

- การดำเนินการกรณีงบการเงินบกพร่อง

- กรณีผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชีถูกแอบอ้างชื่อ

- ฐานความผิดกรณีไม่ยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

 

ลงทะเบียน ฟรี! สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน (ตามเอกสารแนบ)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า