05 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง          ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมธุรกิจไทยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ฟรี

ไฟล์แนบ
          https://newsletter.dbd.go.th/uploads/Letter_Attach/L67837_1.pdf

ลงสนามออนไลน์ เริ่มต้นขายอย่างมืออาชีพ

สมัครร่วมโครงการส่งเสริมธุรกิจไทยฯ ฟรี! ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567

 

“โครงการส่งเสริมธุรกิจไทยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” เป็นความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) สมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยทั้งนิติบุคคลและบุคคลทั่วไปสามารถเริ่มต้นการทำธุรกิจออนไลน์อย่างมีตัวตนด้วยการจดชื่อเว็บไซต์ .co.th หรือ .in.th พร้อมรับเซลเพจหน้าร้านค้าออนไลน์สำหรับเริ่มต้นธุรกิจ ฟรี

 สิทธิประโยชน์ที่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับ อาทิ

✅ ฟรี ชื่อเว็บไซต์ co.th หรือ in.th ระยะเวลา 1 ปี

✅ ฟรี Sale Page เว็บไซต์หน้าร้านค้าออนไลน์ ระยะเวลา 1 ปี

✅ ฟรี อบรมสัมมนาการตลาดออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ

✅ ได้รับ คำแนะนำการจดทะเบียนพาณิชย์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และอำนวยความสะดวกในการขอรับเครื่องหมายรับรองการเป็นผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ DBD Registered ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองการมีตัวตนของผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ อันจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคด้วย

✅ สิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายจากพันธมิตรโครงการ

 

สมัครร่วมโครงการฟรี ได้ที่ www.thaionline.in.th

 

สอบถามเพิ่มเติม:

LINE: @thaionline

Email: info@thaionline.in.thกรมพัฒนาธุรกิจการค้า