28 ธันวาคม 2566

เรื่อง          ประชาสัมพันธ์ วารสาร DBD Accounting ฉบับที่ 136 เดือนธันวาคม 2566

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์ วารสาร DBD Accounting ฉบับที่ 136 เดือน ธันวาคม 2566 (วารสารรายเดือนของกองกำกับบัญชีธุรกิจ)

>> http://magazine.dbd.go.th/magazine  <<


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ประชาสัมพันธ์การอบรมหัวข้อ ปี 2566 จากมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุง...สู่รายการย่อที่เปลี่ยนแปลง” "ประชาสัมพันธ์ช่อง Tik Tok : DBD Accounting" "การยืนยันรายชื่อธุรกิจที่รับทำบัญชี"

บทความ "การปรับปรุงประกาศกรมฯ เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินฉบับใหม่ ตอนที่ 3.1 : ปี 2566 จากมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุง...สู่รายการย่อที่เปลี่ยนแปลง" "การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน ครั้งที่ 22"   

บทความรอบรู้มุมต่างประเทศ เรื่อง "การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานฉบับใหม่"  

ผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่:

(หากไม่สามารถเปิดหน้าต่างใหม่ได้ ให้กดตั้งค่าอนุญาต pop-ups)

และขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น และ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสาร  DBD Accounting  ได้ที่ https://forms.gle/FToDTWfEyC4Mv3J7Aกองกำกับบัญชีธุรกิจ