04 ธันวาคม 2566

เรื่อง          ประชาสัมพันธ์ วารสาร DBD Accounting ฉบับที่ 135 เดือนพฤศจิกายน 2566

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์ วารสาร DBD Accounting ฉบับที่ 135 เดือน พฤศจิกายน 2566 (วารสารรายเดือนของกองกำกับบัญชีธุรกิจ)

>> http://magazine.dbd.go.th/magazine  <<


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

อบรม ประกาศกรมฯ เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน และมาตรฐานฯ ที่เกี่ยวข้อง” "การเป็นผู้ทำบัญชีและเงื่อนไขการเป็นผู้ทำบัญชี" "AFA Conference ครั้งที่ 23"

บทความ "การปรับปรุงประกาศกรมฯ เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินฉบับใหม่ ตอนที่ 2 : การยกร่างประกาศกรมฯ เรื่อง รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน จากอดีตถึงปัจจุบัน"   

บทความรอบรู้มุมต่างประเทศ เรื่อง "อนาคตของการจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจด้วย AI"  

ผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่:

(หากไม่สามารถเปิดหน้าต่างใหม่ได้ ให้กดตั้งค่าอนุญาต pop-ups)

และขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น และ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสาร  DBD Accounting  ได้ที่ https://forms.gle/FToDTWfEyC4Mv3J7A

 กองกำกับบัญชีธุรกิจ