27 ตุลาคม 2566

เรื่อง          ประชาสัมพันธ์ วารสาร DBD Accounting ฉบับที่ 134 เดือนตุลาคม 2566

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์ วารสาร DBD Accounting ฉบับที่ 134 เดือน ตุลาคม 2566 (วารสารรายเดือนของกองกำกับบัญชีธุรกิจ)

>> http://magazine.dbd.go.th/magazine  <<

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางวิชาชีพบัญชี ” "ประชาสัมพันธ์ช่อง Youtube Q-Accountingfirm by DBD

บทความ "การปรับปรุงประกาศกรมฯ เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินฉบับใหม่ ตอนที่ 1: กฎหมายบัญชีและงบการเงินของไทย"   

บทความรอบรู้มุมต่างประเทศ เรื่อง "ผู้นำนักบัญชีใช้ ESG ให้เกิดประโยชน์เชิงกลยุทธ์ได้อย่างไร"  

ผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่:

(หากไม่สามารถเปิดหน้าต่างใหม่ได้ ให้กดตั้งค่าอนุญาต pop-ups)

และขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น และ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสาร  DBD Accounting  ได้ที่ https://forms.gle/FToDTWfEyC4Mv3J7Aกองกำกับบัญชีธุรกิจ