19 กันยายน 2566

เรื่อง          ประชาสัมพันธ์ วารสาร DBD Accounting ฉบับที่ 133 เดือนกันยายน 2566

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์ วารสาร DBD Accounting ฉบับที่ 133 เดือน กันยายน 2566 (วารสารรายเดือนของกองกำกับบัญชีธุรกิจ)

>> http://magazine.dbd.go.th/magazine  <<

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 กรมพัฒน์ฯ เปิดรับฟังความเห็นจากภาคธุรกิจและนักบัญชีก่อนปรับปรุงประกาศกรม 2 ฉบับ ภายใต้กฎหมายบัญชี ” " ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการทำบัญชี เยือนกรมพัฒน์ฯ " " รู้หรือไม่...ค้าขายออนไลน์ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ "

บทความ " กรมพัฒน์ฯ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ "   " IATSS Forum Leadership Development Training Program ณ ประเทศญี่ปุ่น "

บทความรอบรู้มุมต่างประเทศ เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายเป็นสิ่งดี แต่การสร้างวัฒนธรรมแห่งจริยธรรมจะนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่า "  

ผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่:

และขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น และ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสาร  DBD Accounting  ได้ที่ https://forms.gle/FToDTWfEyC4Mv3J7Aกองกำกับบัญชีธุรกิจ