18 กันยายน 2566

เรื่อง          ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ เจาะลึกภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อป้องกันเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

E-mail Newsletter  ฉบับที่ 13/2566  ลงวันที่ 18 กันยายน 2566  

สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  จะจัดสัมมนา  เรื่อง  เจาะลึกภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อป้องกันเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566  ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี

และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันระหว่างบัญชีและภาษี ในเรื่องประเด็นความเจาะลึกภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อป้องกันเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม” ในเรื่องกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ม.77/2) ความรับผิดในการเสียภาษี  ฐานภาษี อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและการคำนวณภาษี การยื่นแบบและการชำระภาษี เครดิตภาษีและการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม และบทลงโทษ ให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน


สถานที่จัดสัมมนา   โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

 

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา 

                            การสัมมนา  หลักสูตรดังกล่าว  สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 

หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมให้คลิกได้ที่

 

https://www2.dbd.go.th/data-storage/attachment/2cd78b762d1eda9cd5b914107.pdf

 

 

 

*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486  ในวันและเวลาราชการ ***


สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า