22 สิงหาคม 2566

เรื่อง          ประชาสัมพันธ์ วารสาร DBD Accounting ฉบับที่ 132 เดือนสิงหาคม 2566

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์ วารสาร DBD Accounting ฉบับที่ 132 เดือน สิงหาคม 2566 (วารสารรายเดือนของกองกำกับบัญชีธุรกิจ)

>> http://magazine.dbd.go.th/magazine  <<

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

“ รางวัล เพชรพาณิชย์ ประจำปี 2566 ” " ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัมมนาทางวิชาชีพบัญชี 

บทความ " กรมพัฒน์ฯ พร้อมหน่วยงานพันธมิตรส่งมอบระบบบัญชีต้นแบบให้แก่วิสาหกิจชุมชน "   " ขอความอนุเคราะห์ทำแบบสำรวจความพึงพอใจ DBD e-Accountant และ DBD e-Filing "

บทความรอบรู้มุมต่างประเทศ เรื่อง แนวทางการจัดทำเอกสารดิจิทัลในต่างประเทศ "  

ผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่:

และขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น และ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสาร  DBD Accounting  ได้ที่ https://forms.gle/FToDTWfEyC4Mv3J7A