25 กรกฎาคม 2566

เรื่อง          ประชาสัมพันธ์ วารสาร DBD Accounting ฉบับที่ 131 เดือนกรกฎาคม 2566

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์ วารสาร DBD Accounting ฉบับที่ 130 เดือน มิถุนายน 2566 (วารสารรายเดือนของกองกำกับบัญชีธุรกิจ)

>> http://magazine.dbd.go.th/magazine  <<

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

การประชุมกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ครั้งที่ 3” " ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด. 51 อย่างไรให้ถูกต้อง "  " ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง รอบรู้การบัญชีดิจิทัล "

บทความ " ข้อควรรู้เกี่ยวกับการถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัทร้า "      " ขอความอนุเคราะห์ทำแบบสำรวจความพึงพอใจ DBD e-Accountant "

บทความรอบรู้มุมต่างประเทศ เรื่อง เปิดโลกใหม่กับการทำงาน เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในฐานะผู้บริหารสายงานด้านบัญชี "  

ผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่:

และขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น และ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสาร  DBD Accounting  ได้ที่ https://forms.gle/FToDTWfEyC4Mv3J7A
กองกำกับบัญชีธุรกิจ