01 ธันวาคม 2566

เรื่อง          โครงการส่งเสริมธุรกิจไทยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ไฟล์แนบ
          https://newsletter.dbd.go.th/uploads/Letter_Attach/L66820_1.pdf

สร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจคุณด้วย ชื่อเว็บไซต์ / ชื่อโดเมน .th

สมัครร่วมโครงการส่งเสริมธุรกิจไทยฯ ฟรี ! ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธ.ค. 2566


“โครงการส่งเสริมธุรกิจไทยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน” เป็นความร่วมมือกันระหว่าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กับหน่วยงานพันธมิตรทั้ง 4 องค์กร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญบนโลกดิจิทัลของประเทศไทย คือ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย สมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และ ETDA  เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ระบบ E-commerce มากขึ้น รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเป็นเจ้าของ Domain name และมีเว็บไซต์ธุรกิจเป็นของตนเอง ซึ่งแสดงถึงความมีตัวตนบนโลกออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถือได้เป็นอย่างดี


สิทธิประโยชน์ อาทิ


✅ ได้รับ ชื่อเว็บไซต์ / ชื่อโดเมน .th (co.th หรือ in.th) ระยะเวลา 1 ปี

✅ ได้รับ Sale Page หน้าร้านค้าออนไลน์

✅ ได้รับ คำแนะนำการจดทะเบียนพาณิชย์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และอำนวยความสะดวกในการขอรับเครื่องหมายรับรองการเป็นผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ DBD Registered ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองการมีตัวตนของผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ อันจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคด้วย

✅ สิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายจากพันธมิตรโครงการ


? สมัครร่วมโครงการ ได้ที่ https://domain.online.th


สอบถามเพิ่มเติม:

✉️ Email: info@domain.online.th

? LINE ID: @domainthai (มี@ด้วยนะ)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า