20 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง          ประชาสัมพันธ์ วารสาร DBD Accounting ฉบับที่ 127 เดือน ธันวาคม 2565 - มกราคม 2566

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์ DBD Accounting ฉบับที่ 127/2565 (วารสารรายเดือนของกองกำกับบัญชีธุรกิจ)

>> http://magazine.dbd.go.th/magazine  <<

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

(1) การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23)

(2) คู่มือการยื่นงบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

(3) ปฏิทินกิจกรรม

(4) หนังสือก้าวสู่ศตวรรษใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

บทความ เกร็ดความรู้จากการประชุมนักบัญชีโลก (WCOA)              

บทความรอบรู้มุมต่างประเทศ เรื่อง ทุจริตฟรุ๊ตเค้ก | Fruitcake Fraud

ผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่:

และขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น และ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสาร  DBD Accounting  ได้ที่ https://forms.gle/FToDTWfEyC4Mv3J7A


ขอบคุณค่ะ

กองกำกับบัญชีธุรกิจ

Line OpenChat : DBD Accounting | Facebook Page : DBD Accounting กองกำกับบัญชีธุรกิจ
กองกำกับบัญชีธุรกิจ