19 ธันวาคม 2565

เรื่อง          ประชาสัมพันธ์ วารสาร DBD Accounting ฉบับที่ 126 เดือน กันยายน - พฤศจิกายน 2565

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์ DBD Accounting ฉบับที่ 126/2565 (วารสารรายเดือนของกองกำกับบัญชีธุรกิจ)

>> http://magazine.dbd.go.th/magazine  <<

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. พิธีลงนาม MOU การส่งเสริมการวางระบบบัญชีให้แก่วิสาหกิจชุมชน 

2. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 4 ฉบับ ภายใต้พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด 

3. มติคณะกรรมการ กกบ. ครั้งที่ 70 (4/2565) ให้ความเห็นชอบมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบับ 

4. แจ้งเตือนผู้ทำบัญชีให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเป็นผู้ทำบัญชี 

5. เตือนภัยมิจฉาชีพ 

6. เชิญชวนร่วมตอบแบบรับฟังความคิดเห็น เพื่อปรับปรุง พ.ร.บ. การบัญชี 2543 

7. Update การแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และ พ.ร.บ. กำหนดความผิดฯ

บทความ

1. การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน (ACPACC) ครั้งที่ 19 

2. Update ทิศทางของมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศ (IFRS) และประสบการณ์ของประเทศต่างๆ จากการนำ IFRS ไปใช้

บทความรอบรู้มุมต่างประเทศ เรื่อง "อนาคตของวิชาชีพบัญชี"

ผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่:

และขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น และ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสาร  DBD Accounting  ได้ที่ https://forms.gle/FToDTWfEyC4Mv3J7A


ขอบคุณค่ะ

กองกำกับบัญชีธุรกิจ

Line OpenChat : DBD Accounting | Facebook Page : DBD Accounting กองกำกับบัญชีธุรกิจ
กองกำกับบัญชีธุรกิจ