08 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง          ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม “โครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ” (จังหวัดระยอง) หลักสูตร 2 วัน ในระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ ระยอง **อบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย**

ไฟล์แนบ
          https://newsletter.dbd.go.th/uploads/Letter_Attach/L65798_1.pdf