21 ตุลาคม 2565

เรื่อง          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเชิญเข้าอบรม เรื่อง “สิ่งที่ธุรกิจต้องรู้ มุ่งสู่ความสำเร็จ”

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ


กองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

?ฟรี!! นับชั่วโมง CPD ได้ (จำนวนจำกัด)ขอเชิญเข้าอบรม เรื่อง “สิ่งที่ธุรกิจต้องรู้ มุ่งสู่ความสำเร็จ” วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565   ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 

#จังหวัดอุบลราชธานีโดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์จาก 3 หน่วยงาน


การใช้ประโยชน์จาก Data Warehouse คลังข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า : วิทยากรจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กฎหมายว่าด้วย การแข่งขันทางการค้า และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป  : วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

Update ภาษีน่ารู้สำหรับนิติบุคคล  : วิทยากรจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี

สนใจสมัคร https://forms.gle/zPjobHkZbtbXWRnX7
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองธรรมาภิบาลธุรกิจ
โทร. 0 2547 4417, 0 2547 5988
อีเมล : cgdivision.dbd.gmail.com
Facebook : กองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


#กองธรรมาภิบาลธุรกิจ #SuperDBDกองธรรมาภิบาล