26 กันยายน 2565

เรื่อง          ประชาสัมพันธ์ วารสาร DBD Accounting ฉบับที่ 125 เดือน สิงหาคม 2565

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์ DBD Accounting ฉบับที่ 25/2565 (วารสารรายเดือนของกองกำกับบัญชีธุรกิจ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

  1. การมอบรางวัลเพชรพาณิชย์ ฉลองวันครบรอบกระทรวง 102 ปี
  2. TFRS 17 เรื่องสัญญาประกันภัย ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว
  3. คลิปวีดีโอ "หลักการพื้นฐานจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี"

บทความรอบรู้มุมต่างประเทศ

  1. กรณีศึกษาการทุจริตของบริษัทในประเทศสิงคโปร์

ผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่:

และขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น และ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสาร  DBD Accounting  ได้ที่ https://forms.gle/FToDTWfEyC4Mv3J7A


ขอบคุณค่ะ

กองกำกับบัญชีธุรกิจ

Line OpenChat : DBD Accounting | Facebook Page : DBD Accounting กองกำกับบัญชีธุรกิจกองกำกับบัญชีธุรกิจ