26 สิงหาคม 2565

เรื่อง          ประชาสัมพันธ์ วารสาร DBD Accounting ฉบับที่ 124 เดือน กรกฎาคม 2565

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์ DBD Accounting (วารสารรายเดือนของกองกำกับบัญชีธุรกิจ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

  • สรุปการประชุม กกบ. ครั้งที่ 68 (2/2565) - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวม 9 ฉบับ

  • คู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2564

บทความรอบรู้มุมต่างประเทศ

  • 8 เทรนด์เทคโนโลยีสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ในโลกหลังเกิดโรคระบาด


ผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่:

และขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น และ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสาร  DBD Accounting  ได้ที่ https://forms.gle/FToDTWfEyC4Mv3J7A


ขอบคุณค่ะ

กองกำกับบัญชีธุรกิจ

Line OpenChat : DBD Accounting | Facebook Page : DBD Accounting กองกำกับบัญชีธุรกิจกองกำกับบัญชีธุรกิจ