17 สิงหาคม 2565

เรื่อง          ประชาสัมพันธ์ วารสาร DBD Accounting ฉบับที่ 123 เดือน มิถุนายน 2565

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์ DBD Accounting (วารสารรายเดือนของกองกำกับบัญชีธุรกิจ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

  • การพัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคล (e-Form)

  • แหล่งข้อมูลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

บทความรอบรู้มุมต่างประเทศ

  • Metaverse Overview

ผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่:

และขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น และ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสาร  DBD Accounting  ได้ที่ https://forms.gle/FToDTWfEyC4Mv3J7A


ขอบคุณค่ะ

กองกำกับบัญชีธุรกิจ

Line OpenChat : DBD Accounting | Facebook Page : DBD Accounting กองกำกับบัญชีธุรกิจกองกำกับบัญชีธุรกิจ