25 กรกฎาคม 2565

เรื่อง          ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 5/2565"

ไฟล์แนบ
          https://newsletter.dbd.go.th/uploads/Letter_Attach/L65784_1.pdf

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร

“ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 5/2565”

หัวข้อ “ทิศทางมาตรฐานการบัญชีสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ปี 2565”

*** จำนวนชั่วโมงอยู่ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีพิจารณา ***

 

จัดอบรมในวันศุกร์ที่  19  สิงหาคม 2565

ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.30 น.

ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้  จังหวัดภูเก็ต

 

สมัครฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย

รับสมัครวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ลิงก์สำหรับการสมัคร  https://forms.gle/gtYEdbrKf12GZ9gz9


                      บรรยายโดย ดร.ธนาดล รักษาพล     นักวิชาการ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี

                       สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์