25 กรกฎาคม 2565

เรื่อง          ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "ท่องเที่ยวฟื้นฟู ตระหนักรู้กฎหมายธุรกิจ"

ไฟล์แนบ
          https://newsletter.dbd.go.th/uploads/Letter_Attach/L65783_1.pdf

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม

“ท่องเที่ยวฟื้นฟู ตระหนักรู้กฎหมายธุรกิจ”

 

วันพฤหัสบดีที่  4  สิงหาคม 2565

ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.30 น.

ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

บรรยายโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์

จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการท่องเที่ยว

และกรมสรรพากร  <ไม่สามารถนับชั่วโมง CPD ได้>

 

สมัครฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย