27 มิถุนายน 2565

เรื่อง          ประชาสัมพันธ์ วารสาร DBD Accounting ฉบับที่ 122 เดือน พฤษภาคม 2565

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์ DBD Accounting (วารสารรายเดือนของกองกำกับบัญชีธุรกิจ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

  • พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ฉบับแก้ไขบังคับใช้แล้ว
  • สภาวิชาชีพบัญชีเปิดตัว Function ใหม่ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อแสดง “ข้อมูลงบการเงินที่มีการแจ้งเตือนในระบบ DBD E-Filing”
  • วีดีโอประชาสัมพันธ์ "สำนักงานบัญชีคุณภาพ"

บทความรอบรู้มุมต่างประเทศ

  • Stablecoin Overview


ผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่:

และขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น และ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสาร  DBD Accounting  ได้ที่ https://forms.gle/FToDTWfEyC4Mv3J7A


ขอบคุณค่ะ

กองกำกับบัญชีธุรกิจ

Line OpenChat : DBD Accounting | Facebook Page : DBD Accounting กองกำกับบัญชีธุรกิจ
กองกำกับบัญชีธุรกิจ