05 พฤษภาคม 2565

เรื่อง          เตือน 6 วันสุดท้าย ขอเชิญนักบัญชีร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐาน TFRS for NPAEs ผ่านทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ประชาสัมพันธ์เชิญนักบัญชีให้ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) TFRS for NPAEs ผ่านทาง Facebook live ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ และ e-Magazine DBD Accounting, Line OpenChat, Facebook Page ของกองกำกับบัญชีธุรกิจ นั้น

เนื่องด้วยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (คณะกรรมการฯ) อยู่ในระหว่างกระบวนการสัมมนาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ “(ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) ปรับปรุง” จากผู้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป  จึงขอเรียนเชิญสมาชิก/ผู้ประกอบวิชาชีพที่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุงของ (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว โดยท่านสามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://forms.gle/6BqeVzB1WZZvGS179 หรือตามรายละเอียดด้านล่างนี้ โดยสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:  https://www.tfac.or.th/Article/Detail/153318

ลิ้งก์เข้าแสดงความคิดเห็น: https://forms.gle/6BqeVzB1WZZvGS179

ลิ้งก์รับชม Facebook live:  https://fb.watch/cHnxOu-zkY/กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | Line OpenChat: DBD Accounting | Facebook Page: DBD Accounting กองกำกับบัญชีธุรกิจ

Linktree รวมรวมช่องทางติดต่อ: https://linktr.ee/dbdaccountingกองกำกับบัญชีธุรกิจ