15 มีนาคม 2565

เรื่อง          ประชาสัมพันธ์ วารสาร DBD Accounting ฉบับที่ 119 เดือน กุมภาพันธ์ 2565

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

DBD Accounting ฉบับที่ 119 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 นำเสนอบทความประกอบด้วย: 

 

1. ข่าวประชาสัมพันธ์ 

  • กรมพัฒนาธุรกิจการค้าผนึกกำลังสภาวิชาชีพบัญชี นำเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงลายมือชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใช้ในการส่งงบการเงิน

2. บทความ

  • ความคืบหน้าการประชุมเพื่อขับเคลื่อนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA)

3. บทความรอบรู้มุมต่างประเทศ

  • มุมมองการทำบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลจากบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านและดาวน์โหลดเอกสารได้ที

http://magazine.dbd.go.th/magazine  (หากไม่สามารถเปิดหน้าต่างใหม่ได้ ให้กดตั้งค่าอนุญาต pop-ups)

หรือ

https://pubhtml5.com/bookcase/uttw

และขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสาร  DBD Accounting  ได้ที่ https://forms.gle/FToDTWfEyC4Mv3J7Aขอบคุณค่ะ

กองกำกับบัญชีธุรกิจ

Line OpenChat : DBD Accounting

Facebook Page : DBD Accounting กองกำกับบัญชีธุรกิจ
กองกำกับบัญชีธุรกิจ