14 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง          ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง “ทิศทางมาตรฐานการบัญชีสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ปี 2565”

ไฟล์แนบ
          https://newsletter.dbd.go.th/uploads/Letter_Attach/L65763_1.pdf

เปิดรับสมัครเข้าอบรม 


โครงการ

หลักสูตร “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 1/2565”
เรื่อง
ทิศทางมาตรฐานการบัญชีสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ปี 2565

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565

โรงแรม คลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา