20 มกราคม 2565

เรื่อง          ประชาสัมพันธ์ วารสาร DBD Accounting ฉบับที่ 117 เดือนธันวาคม 2564

ไฟล์แนบ
          https://newsletter.dbd.go.th/uploads/Letter_Attach/L65761_1.pdf

DBD Accounting ฉบับที่ 117 เดือนธันวาคม 2564 นำเสนอบทความประกอบด้วย:  

1. ข่าวประชาสัมพันธ์

  • คู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ พ.ศ. 2564
  • มาตรการผลกระทบจากโรคโควิด-19

2. บทความ

  • ขั้นตอนการใช้งานระบบงานผู้ทำบัญชี (e-Accountant) เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขกฎหมายประจำปี
  • บทความรอบรู้มุมต่างประเทศ บล็อกเชนและวิชาชีพบัญชี

ผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านและดาวน์โหลดเอกสารได้ที (ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง)

1. http://magazine.dbd.go.th/magazine  (หากไม่สามารถเปิดหน้าต่างใหม่ได้ ให้กดตั้งค่าอนุญาต pop-ups)

2. https://pubhtml5.com/bookcase/uttwขอบคุณค่ะ

กองกำกับบัญชีธุรกิจกองกำกับบัญชีธุรกิจ