25 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง          ประชาสัมพันธ์ วารสาร DBD Accounting ฉบับที่ 115 เดือนตุลาคม 2564

ไฟล์แนบ
          https://newsletter.dbd.go.th/uploads/Letter_Attach/L64757_1.pdf

DBD Accounting ฉบับที่ 115 เดือนตุลาคม 2564 นำเสนอบทความประกอบด้วย:  

1. ข่าวประชาสัมพันธ์ 

  • รางวัล "สำนักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่น" 

  • โครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ (อบรมออนไลน์)

  • บริการหนังสือรับรองและสำเนาเอกสารทางทะเบียนนิติบุคคลด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (digital signature) และวิธีการตรวจสอบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

  • มาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 สำหรับสมาชิก ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และผู้ฝึกหัดงาน

2. บทความรอบรู้มุมต่างประเทศ

  • 5 ปัจจัยเปลี่ยนอนาคตการบัญชี (5 Factors Remaking Accounting)

ผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  http://magazine.dbd.go.th/magazine หรือ https://pubhtml5.com/bookcase/uttw

ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายวิชาการ กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากองกำกับบัญชีธุรกิจ