18 ตุลาคม 2564

เรื่อง          โครงการอบรม เรื่อง “ธุรกิจมั่นคง ดำรงคุณธรรม ด้วยกฎหมายแข่งขันทางการค้า”

ไฟล์แนบ
          https://newsletter.dbd.go.th/uploads/Letter_Attach/L64753_1.pdf

เรียน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ทำบัญชี

          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้กำหนดจัดโครงการอบรม เรื่อง “ธุรกิจมั่นคง ดำรงคุณธรรม ด้วยกฎหมายแข่งขันทางการค้า” ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564  เวลา 13.30 – 16.30 น. โดยผ่านระบบโปรแกรม Zoom หลักสูตร 3 ชั่วโมง จะทดแทนชั่วโมง CPD ได้ 2 ชั่วโมง คือ  ผู้สอบบัญชี นับเป็นชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการ  ผู้ทำบัญชีนับเป็นชั่วโมงกิจกรรมอื่น


         สนใจสมัคร https://forms.gle/DW1JdQjRbbKESpUS8 

 

 กองธรรมาภิบาลธุรกิจ