06 สิงหาคม 2564

เรื่อง          ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมแสดงความเห็น การแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีครั้งแรก (DBD e-Accountant)

ไฟล์แนบ
          https://newsletter.dbd.go.th/uploads/Letter_Attach/L64749_1.pdf

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมแสดงความเห็น

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบริการที่ดีขึ้น สำหรับท่านที่เคยใช้บริการเรา

"การแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีครั้งแรก (DBD e-Accountant)"

ท่านแสดง Scan QR-Code เพิ่มทำแบบประเมินความพึงพอใจ ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วย
กองกำกับบัญชีธุรกิจ