01 มิถุนายน 2564

เรื่อง          การเตรียมตัวก่อนกู้ สำหรับร้านอาหารไทย

ไฟล์แนบ
          https://newsletter.dbd.go.th/uploads/Letter_Attach/L64743_1.pdf

Untitled Document

 

                เชิญผู้ประกอบการร้านอาหาร ติดตามรับชม "การเตรียมตัวก่อนกู้ สำหรับร้านอาหารไทย" ในวันที่ 1 , 2 และ 4 มิ.ย. 64
รับชมโดยสแกน QR Code หรือ Link Facebook Group บสย.
https://bit.ly/3bCcbw2
วิธีการ Link คือ
1. กด Link เข้าร่วมกลุ่ม
2. กรอกข้อมูลตอบรับ
3. ทีม Admin จะกดรับเข้ากลุ่ม เพื่อรับชมต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการจัดสัมมนาออนไลน์ผ่าน Facebook Group บสย.ครั้งนี้เน้นให้ความรู้และให้ข้อมูลกับร้านอาหาร ดังนี้
1.ทราบข้อมูลสินเชื่อของทั้ง4ธนาคารและ บสย.ว่ามีอะไรบ้างและอัตราดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมเท่าไร
2.ให้ร้านอาหารที่ประสงค์จะยื่นกู้ต้องเตรียมตัวหรือเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลกับธนาคารเป็นการสร้างโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อให้ได้มากที่สุด

หมายเหตุ : การอนุมัติสินเชื่อน่าจะขึ้นอยู่กับกับทางธนาคารเจ้าของเงินและผู้ประกอบการที่จะสามารถทำให้ธนาคารเห็นถึงความสามารถในการชำระเงินคืน
ได้ในอนาคต

ช่วงวันที่ 7-20 มิย 64
หลังจากร้านอาหารได้ร่วมสัมนาออนไลน์รับความรู้ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไร
กระทรวงจะจัดให้ร้านอาหารที่ประสงค์จะขอกู้เงินพบกับสถาบันการเงินพันธมิตรได้แก่ (1) ธ.กรุงไทย (2) ธ. พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Bank) (3) ธ.ออมสิน (4) ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธกส.) และ (5) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ที่กระทรวงพาณิชย์สำหรับร้านอาหารในต่างจังหวัดยื่นกู้ได้ที่สาขาของแต่ละจังหวัดซึ่งได้ขอให้ผู้บริหารธนาคารแจ้งให้ทางสาขารับทราบโครงการและอำนวยความสะดวกด้วยแต่หากร้านอาหารในเขตปริมณฑลจะเดินทางมาพบธนาคารที่กระทรวงพาณิชย์ก็ยินดี รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไปกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า