21 เมษายน 2564

เรื่อง          วิดีโอการบรรยายผ่านโปรแกรม Zoom "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ประจำปี 2564"

ไฟล์แนบ
          https://newsletter.dbd.go.th/uploads/Letter_Attach/L64741_1.pdf

วิดีโอการบรรยายผ่านโปรแกรม Zoom 

"โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ประจำปี 2564" 


https://www.facebook.com/businessmanagement.dbd/videos/905564046894215

บรรยายการยื่นงบ  2564  (ช่องทางผ่าน Face book)


https://www.youtube.com/watch?v=I_FBZQg4SLM

บรรยายการยื่นงบ  2564  (ช่องทางผ่าน you tube)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

email : efiling.training@gmail.com ,Line official : @sxwo580y

โทร. 02-5475978 ,02-5474377,02-5474390 หรือสายด่วน 1570

กองข้อมูลธุรกิจ ชั้น 10 กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากองข้อมูลธุรกิจ