15 มีนาคม 2564

เรื่อง          ประชาสัมพันธ์โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564

ไฟล์แนบ
          https://newsletter.dbd.go.th/uploads/Letter_Attach/L64735_1.pdf

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย 

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ

เข้าร่วมประกวดในโครงการ “ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564”

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

                -  เป็นสมาชิกหอการค้าไทย และ หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ

             -  เป็นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

             -  เป็นสมาชิกของสมาคมการค้าที่เป็นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ระยะเวลาการรับสมัคร :

             ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2564

สถานที่ส่งใบสมัครและข้อมูลประกอบการพิจารณา :

            - หอการค้าไทย (ฝ่ายพัฒนาสังคมและเสริมสร้างธรรมาภิบาล) เลขที่ 150 ถ.ราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

            - หรือ ข้อมูลเป็นรูปแบบไฟล์ สามารถส่งข้อมูลได้ที่ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ที่ e-Mail Address :tccbestaward@thaichamber.org

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

                      ฝ่ายพัฒนาสังคมและเสริมสร้างธรรมาภิบาล หอการค้าไทย (พชร/รัตน์วรา) โทรศัพท์ 02-018-6888 ต่อ 2850/2860

สแกน QR code เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 ฝ่ายวิชาการ กองกำกับบัญชีธุรกิจ