25 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง          ขอเชิญเข้าร่วมอบรมผ่านโปรแกรม ZOOM โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ไฟล์แนบ
          https://newsletter.dbd.go.th/uploads/Letter_Attach/L64733_1.pdf

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมผ่านโปรแกรม ZOOM

"โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)"

สามารถสมัคร Online โดย Scan QR Code ตามลิ้งเอกสารที่แนบมกองข้อมูลธุรกิจ