25 มกราคม 2564

เรื่อง          ประชาสัมพันธ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD e-Magazine) ฉบับที่ 105 เดือน ธันวาคม 2563

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

(DBD e-Magazine)

"DBD Accounting" ฉบับที่ 105


เนื้อหาสำคัญในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วย

- แจ้งเตือนผู้ทำบัญชียืนยันรายชื่อผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีและรายละเอียดการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง

- กระทรวงพาณิชย์ ลดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสำหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ที่ยื่นคำขอผ่านระบบ e-Registration

- การติดต่อขอรับ Username และ Password

- หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ. 2563

- แนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

ผู้สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และ/หรือ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

http://magazine.dbd.go.th/magazine

ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายวิชาการ กองกำกับบัญชีธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 
ฝ่ายวิชาการ กองกำกับบัญชีธุรกิจ