22 ธันวาคม 2563

เรื่อง          ประชาสัมพันธ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD e-Magazine) ฉบับที่ 104 เดือน พฤศจิกายน 2563

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

(DBD e-Magazine)

"DBD Accounting" ฉบับที่ 104

 

 

เนื้อหาสำคัญในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วย

- ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน ครั้งที่ 15

- นวัตกรรมการให้ความรู้ทางภาษีในรูปแบบดิจิทัล (Digital Tax Literacy Product)


ผู้สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และ/หรือ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

http://magazine.dbd.go.th/magazine

ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายวิชาการ กองกำกับบัญชีธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 ฝ่ายวิชาการ กองกำกับบัญชีธุรกิจ