25 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง          ประชาสัมพันธ์งานของดีทั่วไทย ครั้งที่ 1 วันที่ 2-6 ธันวาคม 2563 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ไฟล์แนบ
          https://newsletter.dbd.go.th/uploads/Letter_Attach/L63724_1.pdf

          กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้ชื่องาน ของดีทั่วไทยครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2563 ณ ฮอลล์ 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากชุมชนและท้องถิ่น รวมถึงเอสเอ็มอีขนาดเล็กให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็ง โดยคาดว่าจะมียอดขาย ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท  ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

 การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โอทอป ซีเล็คท์ ซึ่งได้คัดสรรจากผลิตภัณฑ์ OTOP คุณภาพดี และมีศักยภาพด้านการตลาด ที่คัดเลือกจาก 77 จังหวัด ระดับสุดยอดผลิตภัณฑ์ เกรด A ถึง B จาก 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ภายใต้แนวคิด กินดี อยู่ดี ดูดี สวยดี มาจำหน่าย กว่า 10,000 รายการ

 การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาจากกระทรวงพาณิชย์ เช่น สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าเกษตรนวัตกรรม สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าใช้ประโยชน์จาก FTA และสินค้าฮาลาล  

  การเจรจาจับคู่ทางธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า และเชื่อมโยงสินค้าให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้นำสินค้าไปจำหน่าย

 ตลอดจนการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP SELECT กว่า 1,000 รายการ การจัดแสดงแบบจำลองแหล่งจำหน่าย 4 ภาค และการจัดแสดงนิทรรศการ ชุมชนต้นแบบ ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนสามารถก้าวทันความต้องการตลาดยุคใหม่

 

----------------------------------กองกำกับบัญชีธุรกิจ