18 สิงหาคม 2563

เรื่อง          ประชาสัมพันธ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD e-Magazine) ฉบับที่ 100 เดือน กรกฎาคม 2563

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

(DBD e-Magazine)

"DBD Accounting" ฉบับที่ 100

 

เนื้อหาสำคัญในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วย

- บทความ เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ e-Filing (ตอนที่ 3)

- ตัวอย่างประกอบความเข้าใจ สำหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) (ตอนที่ 1)


ผู้สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และ/หรือ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

http://magazine.dbd.go.th/magazine


ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายวิชาการ กองกำกับบัญชีธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฝ่ายวิชาการ กองกำกับบัญชีธุรกิจ