24 มิถุนายน 2563

เรื่อง          วารสารอิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า “DBD Accounting” ฉบับที่ 98

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

(DBD e-Magazine)

“DBD Accounting” ฉบับที่ 98

 

เนื้อหาสำคัญในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วย 

©บทความ “หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ให้บริการผ่านระบอิเล็กทรอนิกส์

©บทความ “เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ e-Filing ตอนที่ 1”

©เชิญเข้าร่วมประกวดสำนักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่น

©เชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีรับชม VDO ประกอบการสัมมนา เรื่อง TFRS 9 และเรื่อง งบกระแสเงินสด


ผู้สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและ/หรือ Download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่

http://magazine.dbd.go.th/magazineขอบคุณค่ะ

ฝ่ายวิชาการ กองกำกับบัญชีธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากองกำกับบัญชีธุรกิจ