19 พฤษภาคม 2563

เรื่อง          ประชาสัมพันธ์หลักสูตร DBD e-Learning นักบัญชีสามารถเก็บชั่วโมง CPD ได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิด DBD Academy จัดทำหลักสูตร DBD e-Learning จำนวน 6 หลักสูตร ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีสามารถนับเป็นชั่วโมง CPD ได้ และสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

DBD e-Learning ทั้ง 6 หลักสูตร ได้แก่

     1)   สารสนเทศทางการบัญชี 1     

     2)   สารสนเทศทางการบัญชี

     3)   TFRS for NPAEs และจรรยาบรรณ

     4)   การวิเคราะห์งบการเงิน

     5)   งบกระแสเงินสด

     6)   ทฤษฎีบัญชีต้นทุนน่ารู้

 

o ผู้ทำบัญชีสามารถนับชั่วโมง CPD ผ่านการอบรม e-Learning ได้ทั้ง 6 หลักสูตร

o ผู้สอบบัญชีสามารถนับชั่วโมง CPD ผ่านการอบรม e-Learning ได้ทั้ง 6 หลักสูตร และสามารถรับชมการอบรมสัมมนาย้อนหลังผ่าน VDO on Demand เพื่อนับเป็นชั่วโมง CPD แบบไม่เป็นทางการได้
 


สามารถสมัครเรียนได้ที่ http://dbdacademy.dbd.go.th

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ 30 มิถุนายน 2563

ระยะเวลาเรียน ตั้งแต่วันนี้ - 7 สิงหาคม 2563