17 มีนาคม 2563

เรื่อง          ประชาสัมพันธ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD e-Magazine) ฉบับที่ 95

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

(DBD e-Magazine)

“DBD Accounting” ฉบับที่ 95


เนื้อหาสำคัญในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วย 

©   บทความ “หน้าที่และความรับผิดชอบของนิติบุคคล ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี

©   บทความ “Update ข้อควรรู้เกี่ยวกับกำหนดรายการย่อ” 


ผู้สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และ/หรือ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 

http://magazine.dbd.go.th/magazine


ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายวิชาการ กองกำกับบัญชีธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า