11 มีนาคม 2563

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับวันที่ 5 วันที่ 11 มีนาคม 2563 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยกเลิกการจัดสัมมนาเรื่อง “เจาะประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาเช่าและรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า พร้อมติวเข้มอ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชี”

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

  E-mail Newsletter  ฉบับวันที่ 5 วันที่ 11 มีนาคม 2563  สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยกเลิกการจัดสัมมนา

   เรื่อง เจาะประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาเช่าและรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า พร้อมติวเข้มอ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชี

ยกเลิกการจัดสัมมนา เรื่อง เจาะประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาเช่าและรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า พร้อมติวเข้มอ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชี ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563    ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11  เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระค่าธรรมเนียมการสัมมนาแล้ว สามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการขอรับเงินคืนที่ได้ โดยแนบ หน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้สมัครสัมมนา (ถ้ามีธนาคารกรุงไทยจะสะดวกค่ะ) มาที่เมลล์ Welfare@dbd.go.th หรือ แฟกซ์ 02-547-4486 โดยแนบใบ PAY-IN ที่ชำระค่าธรรมเนียมการสัมมนา มาด้วยค่ะ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เบอร์โทรศัพท์ 02-547-4486  ในวันและเวลาราชการ

http://www.dbd.go.th/download/article/article_20200228114627.pdf
สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า