25 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง          วารสารอิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า “DBD Accounting” ฉบับที่ 94

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

(DBD e-Magazine)

“DBD Accounting” ฉบับที่ 94


เนื้อหาสำคัญในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วย 

©   บทความ “Total Solution for SMEs โปรแกรมบริหารจัดการธุรกิจที่ช่วยติดปีกSMEs ไทย บินไปสู่ความสำเร็จ”

©   บทความ “TFRS 16 สัญญาเช่า สำหรับสินทรัพย์อ้างอิงมูลค่าต่ำ” 


ผู้สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และ/หรือ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 

http://magazine.dbd.go.th/magazine


ขอบคุณค่ะ

กองกำกับบัญชีธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า