19 ธันวาคม 2562

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 13 วันที่ 19 ธันวาคม 2562 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมเรื่อง “เริ่มต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน” ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กำหนดจัดอบรม

เรื่อง “เริ่มต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน”

              การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการนิติบุคคลตั้งใหม่ หรือผู้ที่สนใจทั่วไป ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย สิ่งที่นิติบุคคลต้องปฏิบัติ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ และสร้างแรงบันดาลใจ   ในการประกอบธุรกิจอย่างมั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล  

  วันที่จัดอบรม                :    วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม  2563

  สถานที่จัดอบรม            :    ห้องฟีนิกซ์ 1-6 อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์  เมืองทองธานี

  กำหนดการอบรม   

       08.30 – 08.45 น.          :    ลงทะเบียน

       08.45 – 09.00 น.          :    กล่าวเปิดการอบรม

       09.00 – 10.30 น.          :    การเป็นนิติบุคคลที่ดีและสิ่งที่นิติบุคคลต้องปฏิบัติ                                 

       10.45 – 12.15 น.          :    ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

                                             รายการทางทะเบียน  

                                             วิทยากร โดย นายกิตติศักดิ์ โชติพนิชเศรษฐ์  ผู้อำนวยการส่วนพิจารณาข้อพิพาทและแก้ไขข้อโต้แย้ง

                                                กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 

       13.15 – 15.15 น.     :          เตรียมตัวอย่างไรเพื่อได้รับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ และประโยชน์ที่นิติบุคคลจะได้รับ

                                              วิทยากร โดย นายกฤษฏ์  กาญจนบัตร  กรรมการบริษัท คาร์แลค (ไทย-เยอรมัน) จำกัด

       15.30 – 16.30 น.          :   ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง.

                                             วิทยากร โดย นายพงศ์ธร  ทองด้วง  ผู้อำนวยการส่วนนิติการ

                                                กองกฎหมาย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 การนับชั่วโมง CPD        :    ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงอื่นๆ ได้ 6 ชั่วโมง  

 ประกาศรายชื่อผู้สมัคร    :    ก่อนวันอบรม 3 วัน ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 เอกสารในการอบรม       :    พิมพ์เอกสารประกอบการอบรมได้ตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นต้นไป หัวข้อ อบรม/สัมมนา                                          
                                       ภายใต้ข่าวอัพเดต
>>ไม่มีเอกสารแจกในวันอบรม<<

 เงื่อนไขการรับสมัคร

1. สมัครอบรมผ่าน www.dbd.go.th เท่านั้น  ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. สมัครเข้าอบรมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  

3. กรอกใบสมัคร ตามลิงก์  https://forms.gle/94UGBYcPjCYDaDbX6 หรือ Scan QR Code  

4. ผู้เข้าอบรมจะต้องนำบัตรประชาชนของตนเองมาแสดงในวันอบรมด้วย

5. กรณีที่ลงชื่อสมัครไว้แล้ว หากไม่สามารถเข้าร่วมอบรมในวันดังกล่าวได้ ให้แจ้งกองธรรมาภิบาลธุรกิจ

     โทร 0-2547-4417 หรือ 0-2547-5988  ภายในวันที่ 2 มกราคม 2563 ถ้าไม่แจ้งจะตัดสิทธิ์ในการเข้าอบรมครั้งต่อไป