16 ธันวาคม 2562

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 10 วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD e-Magazine) “DBD Accounting” ฉบับที่ 91

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

(DBD e-Magazine)

“DBD Accounting” ฉบับที่ 91

 

เนื้อหาสำคัญในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วย

©   บทความ “สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน ครั้งที่ 13”

©   บทความ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน : ตอนที่ 4 (ตอนจบ

ผู้สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และ/หรือ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

http://magazine.dbd.go.th/magazine