03 กันยายน 2562

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับวันที่ 46 วันที่ 3 กันยายน 2562 ประชาสัมพันธ์วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD e-Magazine) “DBD Accounting” ฉบับที่ 88

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

เนื้อหาสำคัญในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วย

©          บทความ “ทำความรู้จักบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD)

©          บทความ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน : ตอนที่ 1”

ผู้สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และ/หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

http://magazine.dbd.go.th/magazine
กองกำกับบัญชีธุรกิจ