12 ตุลาคม 2561

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 36 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจ จัดสัมมนา เรื่อง Update ประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2561

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

         การจัดสัมมนา เรื่อง “Update ประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2561” ในครั้งนี้    
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่บังคับใช้ใน   
ปี 2561 พร้อม Update เรื่องที่ออกใหม่ เป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งจะส่งผลให้ข้อมูลงบการเงินมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
ต่อผู้นำข้อมูลไปใช้
           
สถานที่จัดสัมมนา 
           ณ ห้องฟินิกซ์ 2-6  อาคารอิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์  เมืองทองธานี  วันพุธที่  20 มิถุนายน 2561
        

             ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม
ผ่านธนาคาร จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ณ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
  

    การสัมมนา เรื่อง Update ประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2561
สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาต เป็น
วิชาบัญชีได้ 7 ชั่วโมง  หากท่านประสงค์เข้าอบรม คลิกสมัครเข้าอบรมได้ที่

 

http://www.dbd.go.th/ewt_dl_link.phpωnid=469409091&filename=index
 

*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486 ในวันและเวลาราชการ ***กองกำกับบัญชีธุรกิจ