06 มีนาคม 2561

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 30 วันที่ 5 มีนาคม 2561 การสัมมนา เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ NPAEs ในปี 2561

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจจัดสัมมนา จัดสัมมนา เรื่อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ NPAEs ในปี 2561

 

ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและให้ทันต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในปัจจุบัน นั้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ๆ ข้างต้น สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้จัดให้มีการสัมมนา เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ NPAEs ในปี 2561

 

          สถานที่จัดสัมมนา ในวันพุธที่ 28 มีนาคม  2561

          ณ ห้องฟินิกซ์ 2-6  อาคารอิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี 

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ณ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 

       การสัมมนา เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ NPAEs ในปี 2561 สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี  รับอนุญาต เป็นวิชาบัญชีได้ 7 ชั่วโมง  
ท่านสามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่ (ลิงค์เพื่อดูรายละเอียดการสมัครเข้าอบรมค่ะ)

 

http://www.dbd.go.th/ewt_dl_link.phpωnid=469407617&filename=index

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486 ในวันและเวลาราชการกองกำกับบัญชีธุรกิจ