12 ตุลาคม 2561

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 25 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 อบรมหลักสูตร เรื่อง เตรียมความพร้อมในการออกงบการเงิน และประเด็นทางภาษีอากรที่พึงระวัง

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

โครงการอบรม

เรื่อง “เตรียมความพร้อมในการออกงบการเงิน

และประเด็นทางภาษีอากรที่พึงระวัง

การจัดสัมมนา เรื่อง เตรียมความพร้อมในการออกงบการเงิน และประเด็นทางภาษีอากรที่พึงระวัง ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี มีความพร้อมในการออกงบการเงิน และทราบถึงประเด็นที่สำคัญของความแตกต่างระหว่างการบัญชีการเงินกับการบัญชีภาษีอากร ทำให้การจัดทำบัญชีมีประสิทธิภาพ และช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

สถานที่จัดสัมมนา

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธุ์  2561

                               ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  สุขุมวิท 11  กรุงเทพมหานคร

 

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ณ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 

การสัมมนา เรื่อง เตรียมความพร้อมในการออกงบการเงินและประเด็นทางภาษีอากรที่พึงระวัง สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี รับอนุญาต

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486 ในวันและเวลาราชการกองกำกับบัญชีธุรกิจ