10 มกราคม 2561

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 23 วันที่ 10 มกราคม 2561 เชิญร่วมงานสัมมนา ฟรี เรื่อง กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กับการบัญชี เครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุน

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

เชิญร่วมงานสัมมนา ฟรี
เรื่อง กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กับการบัญชี
เครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุน
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 8.30 น.-16.30 น.
ณ  ห้องหิรัญนคร โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงราย

เปิดมุมมอง รับรู้ประโยชน์และช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนด้วยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ และการบัญชี สำหรับผู้ประกอบการ สถาบันการเงิน ผู้บังคับหลักประกัน และผู้สนใจทั่วไป 

วิทยากร  1.  นายสรวิศ  ลิมปรังษี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์

               2.  ดร.สมศักดิ์  ประถมศรีเมฆ    อาจารย์ (พิเศษ) มหาวิทยาลัยบูรพา

*-* ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ได้ โดยนับเป็นเนื้อหาทางด้านบัญชีได้ 3 ชั่วโมง  และอื่นๆ 3 ชั่วโมง *-*

เงื่อนไขในการอบรม

             1. ผู้ที่มีรายชื่อเข้าอบรมไม่สามารถให้บุคคลอื่นเข้าอบรมแทนได้
             2. ผู้เข้าอบรมจะต้องนำบัตรประชาชนของตนเองมาแสดงตัวด้วย     
             3. ผู้เข้าอบรมจะต้องรับหนังสือรับรอง  ภายในวันที่อบรมเท่านั้น โดยรับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม
             4. การนับชั่วโมง CPD จะนับได้เฉพาะผู้ที่มาอบรมตามกำหนดการเท่านั้น

ผู้สนใจเข้าอบรม... สามารถคลิกสมัครอบรม  ได้ที่  https://goo.gl/kkMoj9   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม ที่ www.dbd.go.th หัวข้ออบรม/สัมมนา  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนอนุญาตผู้บังคับหลักประกัน กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ                 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0-2547-5048-9กองกำกับบัญชีธุรกิจ